sofman_innovation_hero

Στη SOFMAN, είμαστε περήφανοι για τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και μηχανήματα για να καλύψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, συνδυάζοντας δομικό χάλυβα και μηχανολογικά εξαρτήματα. Συμμετέχουμε επίσης σε ερευνητικά προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση των μεταλλικών κατασκευών στο σύνολό τους.

Ερευνητικά προγράμματα

01/02

dissipable project

Οι συμμετέχοντες στην Ερευνητική Κοινοπραξία:

Οι συμμετέχοντες στην Ερευνητική Κοινοπραξία

Από το 2018 έως το 2022, σε συνεργασία με τα σημαντικότερα Ευρωπαϊκά Τεχνικά Πανεπιστήμια, συμμετείχαμε στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο έργο [ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ] DISSIPABLE για την ανάπτυξη και τη δοκιμή αντικαταστάσιμων εξαρτημάτων απορρόφησης σεισμικής ενέργειας για χαλύβδινα κτίρια.

Το έργο στόχευε στην αύξηση της μετασεισμικής ανθεκτικότητας των σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα-σκυρόδεμα και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της βιομηχανίας κατασκευών χάλυβα.

Για τις ανάγκες του έργου κατασκευάστηκαν σύμμικταδιώροφα κτίρια πλήρους κλίμακας εντός του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ.

Στη συνέχεια, αυτά τα κτίρια δοκιμάστηκαν υπό τα ισχυρότερα σεισμικά γεγονότα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των καινοτόμων εξαρτημάτων απορρόφησης σεισμικής ενέργειας που περιλαμβάνοναν σε αυτά.

Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος παρουσιάστηκαν σε ένα Ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εργαστήριο που ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση μεταξύ της ερευνητικής κοινοπραξίας και:

ECCS- European Convention for Construction Steelwork, Βρυξέλλες

FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO, Ιταλία

FUNDEC – DECivil, Πορτογαλία

02/02

έλεγχος για μέτρηση έργου

Συμμετέχουμε στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο [LIFE 2021 CET (Clean Energy Transition)] AUDIT TO MEASURE που στοχεύει να οδηγήσει τις επιχειρήσεις προς την κλιματική ουδετερότητα επιταχύνοντας την υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε συνέχεια των σχετικών ενεργειακών μετρήσεων και ελέγχων.

Οι συμμετέχοντες στην Ερευνητική Κοινοπραξία φαίνονται παρακάτω:

Συνεργάτες: RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE (Ιταλία) SPA, IEECP, INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY STICHTING (Ολλανδία)ADELPHI RESEARCH GEMEINNUTZIGE GMBH (Γερμανία), ESCAN SL (Ισπανία), POVAS-PANELLENIA OMOSPONDIA VIOTECHNON ALOUMINOSIDIROKATASKE VASTON (Ελλάδα), EPU-NTUA (Ελλάδα), HERA SPA (Ισπανία), ENVIROS SRO (Τσεχία), ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL HENARES (Ισπανία), Επιμέλητήριο Κορινθίας (Ελλάδα)

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Καινοτόμες λύσεις

Η διαδικασία μας για τη δημιουργία αυτών των έξυπνων προσαρμοσμένων λύσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα δέκα βήματα:

  1. λήψη αιτήματος από τον πελάτη

  2. καθορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου μηχανήματος

  3. εξέταση εναλλακτικών τεχνικών προσεγγίσεων για την κάλυψη των απαιτήσεων

  4. επιλογή της βέλτιστης λύσης

  5. ανάπτυξη του στατικού και ηλεκτρομηχανολογικού σχεδιασμού

  6. δημιουργία ενός τελικού τρισδιάστατου σχεδίου

  7. κατασκευή της μηχανής

  8. διεξαγωγή δοκιμών για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας

  9. πιστοποίηση του μηχανήματος σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ

  10. παράδοση του τελικού προϊόντος στον πελάτη

Έχουμε αναπτύξει μια σειρά μηχανημάτων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Μερικά από αυτά είναι τα εξής:

01/05

Ανοιγόμενη οροφή για λεκάνες βιολογικού αερισμού

Πελάτης: NESTE Rotterdam BV, The Netherlands
Έτος εκτέλεσης: 2022
Αίτημα πελάτη: Ο πελάτης ζήτησε την κατασκευή τριών κινητών μεταλλικών οροφών λεκάνης από σκυρόδεμα που επιτρέπουν τον έλεγχο των συνθηκών περιβάλλοντος κάτω από αυτές [ροή αέρα, έκθεση στον ήλιο, βροχόπτωση]. Δεδομένου ότι οι ανοιγόμενες στέγες προορίζονταν για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, όλα τα μηχανικά εξαρτήματα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για χρήση στο περιβάλλον ATTEX.

02/05

Κινητή χοάνη εκκένωσης πλοίου

Πελάτης: LEOCEM, Sierra Leone
Έτος εκτέλεσης: 2014
Αίτημα πελάτη: Ο πελάτης ζήτησε την κατασκευή μιας μεταλλικής χοάνης 80 τόνων για την παραλαβή τσιμέντου, ασβεστόλιθου και άλλων υλικών από πλοία. Η χοάνη αυτή μπορεί εύκολα να μεταφερθεί κατά μήκος του καταστρώματος του λιμανιού και να μεταφέρει υλικά σε φορτηγά, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σκόνης που δημιουργείται κατά τη διαδικασία μεταφοράς.

03/05

Υδραυλική συσκευή αφαίρεσης σκυροδέματος με χρήση υδροβολής

Πελάτης: ARCHIRODON, Morocco
Έτος εκτέλεσης: 2013
Αίτημα πελάτη: Ο πελάτης έχει ζητήσει τη δημιουργία ενός χαλύβδινου πλαισίου που μπορεί να κινείται σε πολλές κατευθύνσεις. Αυτό το πλαίσιο θα ελέγχεται εξ αποστάσεως και θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία HYDROJET για την αφαίρεση σκυροδέματος πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, σε βάθος έως και 4 μέτρα.

04/05

Συσκευή διαμόρφωσης θαλάσσιου πυθμένα

Πελάτης:  HUTA, Saudi Arabia
Έτος εκτέλεσης: 2012
Αίτημα πελάτη: Ο πελάτης μας ζήτησε να κατασκευάσουμε ένα μηχάνημα που μπορεί να εκτελέσει την υποβρύχια διαστρωμάτωση του βυθού ενώ δημιουργεί ένα νέο λιμάνι. Το μηχάνημα έπρεπε να λειτουργεί σε βάθος έως 25 μέτρα.

05/05

Κινούμενος μεταλλότυπος φράγματος

Πελάτης: OMIROS SA
Έτος εκτέλεσης: 2010
Αίτημα πελάτη: Ο πελάτης έχει ζητήσει την κατασκευή ενός αυτοκινούμενου μεταλλότυπου ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αναρριχηθεί καλουπώνοντας ένα μπετονένιο φράγμα.