Κόρινθος, Ελάδα

Κόρινθος, Ελάδα

  • τοποθεσία

    Κόρινθος, Ελάδα

  • έτος

    2015

  • πελάτης

    LANDIS + GYR Α.Ε.

Το έργο αφορά την επέκταση των εγκαταστάσεων της LANDIS + GYR, στην περιοχή της Κορίνθου. Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό, τις εργασίες εκσκαφής, θεμελίωσης, βιομηχανοποίησης, βαφής, μεταφοράς και εγκατάστασης μεταλλικού φέροντος οργανισμού για το νέο βιομηχανικό κτίριο, καθώς και την επικάλυψη και πλαγιοκάλυψη αυτού. Επίσης υλοποιήσαμε την κατασκευή των αντιστατικών δαπέδων στον χώρο παραγωγής.

Το συνολικό βάρος του μεταλλικού σκελετού του νέου βιομηχανικού κτιρίου ανήλθε στους 320 τόνους ενώ η επιφάνεια επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης του ήταν 10.000 m2.

Ο συνολικός χρόνος ανέγερσης, τόσο του μεταλλικού σκελετού του κτιρίου, όσο και των υλικών επικάλυψης / πλαγιοκάλυψης, που απαιτήθηκε ήταν 45 μέρες.

επόμενο